Skip to content Go to search

REDE Research Cluster

REDE is an overarching research cluster initiated by the academy of dance, at Oslo National Academy of Arts (KHiO). The REDE project aims to produce knowledge and applied research in order to empower dance students and strengthen their future professional potential. Over the last decade, the importance of resilience and physical and mental health, ethical challenges and distribution of ownership and power have altered the approach to teaching and learning in dance as well as the professional field of dance in general.

2019-2023: Mental health in dance: a scoping review

Researchers: Heidi M. Haraldsen and Michelle Schachtler Dwarika

2015-2019: Thriving, Striving, or just Surviving? A study of Motivational Processes among Junior Elite Performers from Sports and Performing Arts

Researcher: Heidi M. Haraldsen, Hallgeir Halvari (main supervisor) & Frank E. Abrahamsen (co-supervisor).

2019-2020: An Examination of Reciprocity among Teacher and Students in Female Elite Junior Ballet: A Shared Reality Theory Perspective

Researchers: Fredriksen, D. C. S., Bård Erlend Solstad (main supervisor) & Heidi M. Haraldsen (co-supervisor)

2020-2022: REDE Scoping Review

Researchers: Heidi M. Haraldsen & Michelle S. Dwarika

2022-2026: The SUPER project – an Educational Turn towards a more SUstainable PERformance Development within Performing Arts and Aesthetic sports

Researchers: Heidi M. Haraldsen, Michelle S. Dwarika, Sanna M. Nordin -Bates.
Research partners: UiA; Bård Erlend Solstad & Monica K. Tostveit, NMH; Sigrid Røysend, Ellen Stabell & Johannes Hatfield, USN; Hallgeir Halvari

 

REDE Research Publications

REDE Publications

Other relevant  resurces from the REDE research and development projects

Podcast in Norwegian: Psychological and physical pressure on young talents

Du har hørt uttalelsen «Han/hun taklet ikke presset». Hva betyr egentlig det? Det kan være et stort press på unge talenter som satser mot toppen, spesielt et resultatjag og fokus på perfeksjonisme. Heidi Haraldsen har forsket på motivasjon og talentutvikling hos unge utøvere i kunst og idrett. Forskningen hennes viser at hver tredje unge utøver innen idrett og utøvende kunst sliter med negative følelser, stress og prestasjonsangst. Hvorfor er det slik?

Open podcast

Webinar: Prestasjonskulturer i utøvende musikkmiljøer – en kritisk refleksjon"

Foredraget av Heidi M. Haraldsen vil fokusere på forskning på talentutvikling og eliteutøvere og få fram noen typiske identifiserte trekk ved prestasjonsorienterte kulturer, og se på hvilken sammenheng det finnes mellom prestasjonskultur og eliteutøveres psykiske helse. Foredraget vil dra noe veksel på egen forskning på eliteutøvere innenfor utøvende kunst (musikk og ballett) og idrett som er gjort på norske utøvere. Til slutt vil det pekes på noen alternative modeller og tenkning for å skape mer helsefremmende elitekulturer. Musikeren & Psyken ble arrangert 22.-23.april av CEMPE, Centre for Excellence in Music Performance Education på Norges musikkhøgskole.

See the presentation