Skip to content Go to search

Learning Avatar- a state funded educational project on digitization

Learning Avatar- a newly funded project exploring the use of a 3D animation digital tool for teaching movement subjects like dance, sport, and physical theatre.

Project description (in Norwegian only)

Læringsavatar vil direkte adressere det store behov for å utvikle og undersøke evidensbasert praksis for integrasjon av studentaktiv teknologi  lærerutdanningsprogrammer for praktisk- estetiske fag. Dette vil bli gjort ved å videreutvikle, teste og evaluere prototypen VisMo3D, en webapplikasjon for
pedagogisk-didaktisk bruk i undervisning for bevegelsesbaserte fag som dans, kroppsøving og idrett. Gjennom læringsformatet ‘undervisningslaboratorium ’skal PPU-lærerstudenter på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Norges Idrettshøgskole (NIH) jobbe eksperimenterende og problembasert på tvers av studiets tre hovedemner; pedagogikk, didaktikk og praksisopplæring. Her skal studentene utforske det pedagogiskdidaktiske mulighetsrommet gjennom utvikling og simulering av hybride undervisningsdesign i samspill med webapplikasjon. Prosjektets følgeforskning, som er forankret i aksjonsforskning, vil bidra til praksisnær og forskningsbasert kunnskapsutvikling om studentaktiv læring og utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse (Pfdk) hos både lærerstudenter, lærerutdannere og partnerskoler. Læringsavatar vil potensielt påvirke undervisningspraksis i bevegelsesbaserte fag på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Prosjektet vil være i tråd med intensjonene om Fremtidens Klasserom i lærerutdanningen (Udir, 2021) og bidra til at høyere utdanningsinstitusjoner kan følge opp FNs bærekraftsagenda om å sikre god utdanning og muligheter for livslang læring.